تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی

  • کلیه خطوط به صورت سالانه ارائه میشود و برای تمدید در سال بعد می بایست کل هزینه یا 60% هزینه خط خریداری شده ، پرداخت گردد . این موضوع کاملا در حیطه اختیارات اپراتور بوده و در صورتی که اپراتور هزینه ای از پابلیک پیامک دریافت نکند ، ما نیز هزینه ای از شما دریافت نخواهیم کرد .
  • ارسال با نام تجاری : فعالسازی امکان ارسال با نام تجاری مشمول پرداخت هزینه ای معادل 80 هزار تومان می باشد همچنین ارسال پیامک به این روش با ضریب 8.5 محاسبه میگردد که در هزینه پایه ارسال پیامک ضرب میگردد . همچنین در این نوع ارسال تنها امکان ارسال پیامک به ایرانسل و به صورت لاتین امکان پذیر می باشد .
  • ارسال با خطوط ثابت : ارسال با این خطوط تنها در تهران امکان پذیر می باشد . جهت دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید .

 

ارقام خطوط

قیمت خطوط 1000

فعالسازی اتوماتیک

زمان فعالسازی از 24 تا 48 ساعت
14 رقمی 1.100.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
14 رقمی سفارشی 1.600.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی 1.500.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی سفارشی 2.300.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی 2.900.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی سفارشی 4.700.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی 3.950.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی سفارشی 6.000.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی 5.600.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی سفارشی
9 رقمی
9 رقمی سفارشی 28.000.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی 60.000.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی سفارشی 100.000.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی

 

ارقام خطوط

قیمت خطوط 3000

فعالسازی اتوماتیک

زمان فعالسازی از 24 تا 48 ساعت
14 رقمی 250.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی 1.000.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی 1.300.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی

 

ارقام خطوط

قیمت خطوط 5000

فعالسازی اتوماتیک

زمان فعالسازی از 24 تا 48 ساعت
14 رقمی 150.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی 200.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی 300.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی 550.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی 1.150.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی 4.450.000 ریال yes تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی